29.09.2017 Česko-Slovenské stretnutie Reico partnerov

29.09.2017

29.09.2017 sa v Brne uskutočnilo spoločné Česko-Slovenské stretnutie Reico partnerov s majiteľom a zakladateľom firmy pánom Konradom Reiberom a jeho dcérou Manuelou Kunz