Event 2023

30.04.2023

Event 2023

22.4.2023 sa uskutočnilo ročné stretnutie všetkých Reico partnerov v Bavorsku v mestečku Pforzen. Eventu som sa zúčastnila ako jediná Reico partnerka zo SK a CZ. Bolo príjemné opäť stretnúť majiteľa a zakladateľa firmy Reico pána Konráda Reibera aj s dcérami Manuelou Kunz a Petrou Reiber naživo. Na evente boli okrem iného predstavené aj nové produkty 2023. Info o nich už čoskoro.